Veelgestelde vragen

Hoe kom ik in contact met een ouderenadviseur/cliëntondersteuner?
Via telefoonnummer 06-13946383.

Is Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo een vereniging, en kan ik lid ervan worden?
Nee, we zijn een stichting bestaande uit bestuur en themagerichte werkgroepen die opkomt voor de belangen van de senioren van Geldrop-Mierlo. Iedereen van onze doelgroep kan contact met ons opnemen voor zaken van belang voor senioren, maar kan geen lid worden, want een stichting kent geen leden.

Hoe zit de (juridische) structuur van Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo in elkaar?
We zijn een stichting met (juridische) verantwoordelijkheden zoals omschreven in de Nederlandse wet. Onze organisatie bestaat uit het bestuur en themagerichte werkgroepen, waarin zitting hebben vrijwilligers met kennis en ervaring op het desbetreffende gebied van werkzaamheid, te weten: - Bouwen en Wonen - Verkeer en Veiligheid

Hoe worden de bestuursleden gekozen, en door wie?
Bestuursleden worden gekozen op basis van hun kennis, ervaring en bekwaamheid van besturen. Voorstellen voor nieuwe leden komen in eerste instantie van de seniorenorganisaties die in onze gemeente actief zijn: - KBO Geldrop, - De Kersenplukkers, Mierlo, - PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende of van het zittende bestuur zelf. Indien nodig kunnen bestuursleden ook geworven worden via de media. De uiteindelijke aanstelling van een bestuurslid is een gezamenlijke beslissing van zittend bestuur en de seniorenorganisaties.

Wordt er een jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden?
Minstens een keer per jaar is er een bijeenkomst met alle leden van het bestuur en de themagerichte werkgroepen. Bovendien is er jaarlijks overleg met de eerder genoemde seniorenorganisaties in Geldrop-Mierlo.

Als ik een bepaalde (lokaal georiënteerde) vraag of een probleem heb, hoe kan ik dat onder de aandacht van Seniorenbelangen brengen?
Neem contact op met ons secretariaat.

Hoe komt Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo aan haar benodigde financiële middelen?
Seniorenbelangen ontvangt een basissubsidie van de gemeente, waarvan de bestuurskosten en de kosten van de themagroepen worden betaald. Voor specifieke projecten wordt gezocht naar sponsoren.

Hoe zorgt Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo, behalve via deze website, ervoor om binnen de gemeente meer bekendheid te verwerven?
Voornamelijk via persberichten in de lokale media en de nieuwsbrieven en websites van de seniorenorganisaties.

Heeft Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo formele links met andere seniorenorganisaties in de regio?
Ja, met de seniorenorganisaties die in Geldrop-Mierlo actief zijn:
- KBO-Geldrop
- De Kersenplukkers Mierlo
- PVGE Vereniging voor Senioren Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende
zijn vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo. Ook vele leden van de themagroepen zijn lid van een van deze organisaties. Naast regelmatige contacten over diverse onderwerpen wordt ook één keer per jaar een gezamenlijke vergadering (Seniorenbelangen plus besturen van de genoemde organisaties) georganiseerd.

Hoe functioneren de themagroepen?
Elke themagroep houdt zich bezig met door het bestuur voorgedragen of zelf gekozen onderwerpen die in het belang zijn van onze doelgroep. Kartrekker is een lid van het bestuur. Deelnemers zijn deskundige vrijwilligers. Gezamenlijk wordt voor het gestelde doel, meestal op projectbasis, getracht tot voorstellen te komen of oplossingen te vinden die tot verbeteringen leiden.

Wie kunnen aan een themagroep deelnemen?
Voor deelname aan een themagroep zijn twee zaken belangrijk: (1) een persoonlijke affiniteit met het onderwerp/thema en (2) enige kennis van zaken over het gekozen thema. Hebt U belangstelling om in aan een van de themagroepen deel te nemen, neem dan contact met ons op of stuur het contactformulier in.