Home

Welkom bij Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo

Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (SBG-M) is een vrijwilligersorganisatie, opgericht om de maatschappelijke belangen van de senioren (iedereen boven de 50) in de gemeente Geldrop-Mierlo te behartigen.

Seniorenbelangen is een samenwerkingsverband van de drie seniorenorganisaties die in de gemeente actief zijn (KBO Geldrop, De Kersenplukkers Mierlo en PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende).

Op bestuurlijk niveau is er regulier overleg met de wethouder die het seniorenbeleid in zijn portefeuille heeft.

U vindt op deze website informatie over het beleid van Seniorenbelangen en over de wijze waarop dat wordt ingevuld. Onze organisatie komt aan bod, vervolgens de drie werkgroepen en onder Documenten vindt u de veelgestelde vragen. Onder Contact vindt u behalve onze contactgegevens en het telefoonnummer van de Ouderenadviseurs  & Cliëntondersteuners ook een lijst met websites van voor senioren belangrijke instanties.

 

 Verenigingen SBG M