Welkom

Welkom bij Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo!

Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (SBG-M) is een vrijwilligersorganisatie, opgericht om de maatschappelijke belangen van de senioren (iedereen boven de 50) in de gemeente Geldrop-Mierlo te behartigen.

Seniorenbelangen is een samenwerkingsverband van de drie ouderenorganisaties die in de gemeente actief zijn (KBO Geldrop, De Kersenplukkers Mierlo en PVGE Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende).

De belangenbehartiging beperkt zich niet tot leden van deze organisaties. Elke senior in de gemeente behoort tot de doelgroep. De belangenbehartiging is specifiek gericht op een aantal thema’s te weten: Bouwen en Wonen, Welzijn en Zorg, Verkeer en Veiligheid, Ouderenadvies en Cliëntondersteuning.

Behalve via de eigen werkgroepen is Seniorenbelangen ook actief via andere organisaties, zoals de Wmo-raad, Gehandicapten Platform en een aantal gemeentelijke diensten. Op bestuurlijk niveau is er regulier overleg met de wethouder die het ouderenbeleid in zijn portefeuille heeft.

Elders op deze website vindt u meer uitgebreide informatie over het beleid van Seniorenbelangen en over de wijze waarop dit door bestuur en werkgroepen wordt ingevuld.

 

AKTUEEL

Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo heeft nieuwe voorzitter en secretaris

 
Wij zijn er in geslaagd deze belangrijke posten opnieuw in te vullen: de heer Hein Crooijmans is nu voorzitter en mevrouw Coby Hendrikx secretaris.

Beiden wensen wij veel succes in hun nieuwe functie!
 

Voorlichting gemeente Geldrop-Mierlo

Voor informatie over de zorg in de gemeente Geldrop-Mierlo, klik hier.

 

 

Abonneren op Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo RSS