Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden. Een aantal bestuursleden vertegenwoordigt de in Geldrop-Mierlo actieve ouderenbonden, de overigen zijn bestuurslid op persoonlijke titel.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Dhr. Hein Crooijmans                                 Voorzitter
Mw. Coby Hendrikx                                    Secretaris
Dhr. Joop van Zwet                                    Penningmeester
Dhr. Hans Josiassen                                  lid
Mw. Marie-José van de Kimmenade          lid
Mw. Lia de Vries-Hessels                           lid
Mw. Ria Weel                                             lid

Werkgroepen

Voor de realisatie van de taken en doelstellingen van Seniorenbelangen hebben wij een aantal deskundige vrijwilligers in twee werkgroepen:

Bouwen en Wonen
Verkeer en Veiligheid
 

Financiën

De geldmiddelen van Seniorenbelangen bestaan uit gemeentesubsidie, met name voor de bestuurlijke activiteiten. Voor het financieren van projecten worden ook andere subsidiemogelijkheden (o.a. provincie en sponsoren) benut.

Externe contacten

De belangrijkste externe contacten van Seniorenbelangen zijn:

  • Gemeente Geldrop-Mierlo: B&W, Gemeenteraad en individuele ambtenaren
  • Gemeentelijke instellingen, waaronder het Centrum Maatschappelijke Deelname, raden, platformen, overlegorganen en klankbordgroepen
  • Ouderenorganisaties
  • Zorginstellingen, woningcorporaties, veiligheidsorganisaties
  • Andere organisaties die opgesteld zijn voor het belang van ouderen.