Lange termijn doelstellingen

 
Seniorenbelangen wil in de toekomst meer aandacht besteden aan de volgende onderwerpen:

  • Preventie in het algemeen: Dit thema raakt telkens weer ondergesneeuwd in de prioriteitsstelling in veel politieke beleidsplannen omdat met preventie alleen op langere termijn resultaten te behalen zijn
  • Blijvend Thuis in Eigen Huis tegenover verzorgingsomgeving
  • Woningaanpassingen om langer in het eigen huis te kunnen blijven wonen.
  • Realisatie van levensloopbestendige woningen met bijbehorende zorginfrastructuur
  • Invoeren van een keurmerk “Ouderenproof” waaraan alle op ouderen van toepassing zijnde beleidsplannen moeten voldoen
  • Eenzaamheidsherkenning en –preventie