Doelstelling en doelgroep

 

Doelstellingen

De Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo komt, zoals haar naam aangeeft, op voor alle senioren woonachtig in Geldrop-Mierlo. Zij behartigt hun gemeenschappelijke belangen op een professionele manier, voor zover dit niet of onvoldoende gedaan wordt door anderen.

Uitgangspunt is het verhogen van de kwaliteit van leven van de senioren in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Het te voeren beleid zal preventief en integraal zijn op diverse terreinen. Prioriteit moet daarbij komen te liggen op activiteiten die een zo groot mogelijke impact hebben op de hele gemeenschap van ouderen.

Doelgroep

Seniorenbelangen rekent alle senioren van 50 jaar of ouder en woonachtig in Geldrop-Mierlo tot haar doelgroep, onafhankelijk of zij wel of niet lid zijn van ouderenbonden of andere voor senioren opkomende organisaties. Extra aandacht wordt geschonken aan het bereiken van de ongeorganiseerden.

Situering en werkgebied

Seniorenbelangen is een belangenorganisatie van en voor ouderen en heeft een eigen, onafhankelijk beleid. Dit richt zich op ouderenbeleid in het algemeen en op een aantal belangrijke, specifieke deelonderwerpen zoals sociaaleconomische positie, veiligheid, huisvestingsproblematiek, welzijn en (gezondheids)zorg, binnen de kaders van het overheidsbeleid.

Voor de gemeente is Seniorenbelangen de voornaamste – en vaak zelfs de enige – gesprekspartner voor seniorenbelangen, omdat zij als onafhankelijke stichting opereert, waarin zowel  niet-georganiseerden ouderen alsook de in de gemeente actieve ouderenbonden vertegenwoordigd zijn.

Invloed van de doelgroep

Zowel groepen senioren als privépersonen kunnen reageren, ofwel direct naar het bestuur en/of de themagroepen van Seniorenbelangen, ofwel via de ouderenbonden, ouderenadviseurs en andere belangenorganisaties voor ouderen.

Ontvangen signalen, ideeën, suggesties, etc. worden getoetst op waarde voor de hele doelgroep en omgezet in impulsen, voor bijvoorbeeld simpele verbeteringen of het opzetten van nieuwe activiteiten, en kunnen zelfs leiden tot het bijstellen van prioriteiten of beleid.