Bouwen en Wonen

 

Doel en uitgangspunten:

Het geven van gevraagd en spontaan advies aan alle partijen die betrokken zijn bij woningbouwontwikkeling, volkshuisvestingsvraagstukken en de inrichting van de woonomgeving in de breedste zin van het woord. Daarbij ligt de nadruk op de huisvesting van senioren, al dan niet met een beperking.

Taken:

  • Het beoordelen en adviseren op basis van de richtlijnen Levensloopbestendig Wonen van nieuwbouw- en / of herstructureringsplannen binnen de gemeentelijke woningbouw doelstellingen
  • Deze adviezen worden uitgebracht  aan initiatiefnemers c.q. de opdrachtgevers van bouwplannen te realiseren binnen de gemeente Geldrop-Mierlo
  • Het beoordelen en adviseren op basis van de richtlijnen Levensloopbestendig Wonen van de kwaliteit en toegankelijkheid en veiligheid van de woonomgeving en de woning
  • Initiatief nemen inzake het voorstellen van potentiële bouw/ontwikkellocaties (waaronder ook herontwikkellocaties) voor seniorenhuisvesting alsook huisvesting voor mensen met een beperking. Het onderzoeken van de geschiktheid van deze locaties (voorgesteld door de themagroep dan wel door derden), waarbij als leidraad geldt de (specifieke)  woon- en zorgbehoefte van de doelgroepen.

Stakeholders / externe contacten

  • Gemeente Geldrop – Mierlo
  • Platform Wonen
  • Woningbouwcorporaties: o.a. Compaen, Wooninc en Woonbedrijf
  • Zorgaanbieders: o.a. Savant, Ananz, Zuidzorg, Zorgboog.