Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo bestaat uit minimaal zeven en maximaal elf leden. Een aantal bestuursleden vertegenwoordigt de in Geldrop-Mierlo actieve ouderenbonden, de overigen zijn bestuurslid op persoonlijke titel.

Het huidige bestuur bestaat uit:

Dhr. Hans Josiassen                                 Voorzitter/secretaris, afwisselend met mw. van de Kimmenade
Mw. Marie-José van de Kimmenade         Voorzitter/secretaris, afwisselend met dhr. Josiassen
Dhr. Joop van Zwet                                    Penningmeester
Mw. Lia de Vries-Hessels
Mw. Ria Weel

Voor de realisatie van de taken en doelstellingen van Seniorenbelangen zijn een aantal deskundige vrijwilligers in werkgroepen.

Werkgroepen

Op dit moment kent Seniorenbelangen de volgende werkgroepen:

Bouwen en Wonen
Verkeer en Veiligheid
 

Financiën

De geldmiddelen van Seniorenbelangen bestaan uit gemeentesubsidie, met name voor de bestuurlijke activiteiten. Voor het financieren van projecten worden ook andere subsidie-mogelijkheden (o.a. provincie en sponsoren) aangeboord.

Externe contacten

De belangrijkste externe contacten van Seniorenbelangen zijn:

  • Gemeente Geldrop-Mierlo: B&W (regulier), gemeenteraad (bij uitzondering) en individuele ambtenaren (incidenteel)
  • Gemeentelijke instellingen, waaronder het  Centrum Maatschappelijke Dienstverlening, raden, platformen, overlegorganen en klankbordgroepen
  • Ouderenorganisaties
  • Zorginstellingen, woningcorporaties, veiligheidsorganisaties, ...
  • Andere organisaties die opgesteld zijn voor het belang van ouderen.